امام جواد نابغه و جواب به 30هزار مسئله در یک مجلس!

على بن ابراهيم گويد: پدرم گفت : گروهى از شيعيان از شهرهاى دورآمدند و از امام جواد عليه السلام اجازه تشريف گرفتند و خدمتش رسيد و در يك مجلس 30 هزار مساءله از او پرسيدند، حضرت به آنها جواب گفت و در آن زمان ده ساله بود.

 اصول كافى جلد 2 صفحه 419 روايت 7 


پانویس: این حدیث به هدف مقدس سازی امام جواد ساخته شده. اگر هر سوال و جواب مجموعا 1 دقیقه طول کشیده باشد جلسه پرسش و پاسخ 30هزار دقیقه یا 500 دقیقه یا 21 ساعت طول کشیده بوده. توجه کنید به جلسات پرسش و پاسخ تلویزیون نگاه کنید هرکدام 5 دقیق و بیشتر طول می کشد.
این حدیث می تواند منبع یک جوک برای کمپین امام نقی باشد.

هیچ نظری موجود نیست: