فتوای جالب خمینی: مریخی ها باید به ما خمس و زکات بدهند + جماع با موجودات فضایی جایز است!

خواننده گرامی این مطالب جوک نیست و فتواهای خمینی است که در کتاب "تحریرالوسیله" امام خمینی آمده.
این مطالب نشان میدهد روحانیت مطابق با پیشرفت ها و مقتضیات زمانی و مکانی فتوا صادر می کنند و دین اسلام ناب محمدی دینی برای تمام فصول و جهان شمول است.
برای اینکه بدانید چرا بجای ازدواج در تیتر از جماع استفده کردم این مطلب را بخوانید:


اینک اسکن و عکس مطالب خمینی از تحریر الوسیله را بخوانید:

 خمس وزکات مریخی ها:
 
جماع با مریخی ها:


۳ نظر:

ناشناس گفت...

مشکل از خمینی نیست. مشکل از ذهن بسته ی شماست. متاسفم برایتان.

ناشناس گفت...

در نظر بگیرید که سال مریخ تقریبا دوبرابر سال زمینی است! در مورد سیاره های دور تر مثل پلوتون ۲۸۴سال است. یعنی محرم وصفر و روزه رمضان به همان نسبت افزایش می یابد یا باید آنهاهم از فیضیه کسب تکلیف کنند. جهت اطلاع سیگنال رادیویی در نزدیکترین فاصله مریخ ۲۰دقیقه طول میکشد تابه زمین برسد.

ناشناس گفت...

خندیدم . این خدای زمینی(خمینی ملعون و بقیه) تجسم خدای آسمانی(لاموجود)برای مردم نفهم میباشد.