فروش اولاد جعفر ابن ابی طالب به عنوان برده

على بن محمد گويد: 
جعفر (كذاب ) در ميان بردگانى كه فروخت ، دخترى را كه از اولاد جعفر بن ابيطالب بود و در خانه امام عسكرى عليه السلام تربيت مى شد، بفروخت ، 

يكى از علويين كسى را نزد مشترى فرستاد و او را از موضوع آن دختر آگاه ساخت ، 

مشترى گفت : من او را با رضايت خود پس مى دهم ، بشرط اينكه از بهائى كه داده ام چيزى كم نشود، او را بگير و برو، مرد علوى برفت و خبر را باطلاع اهل ناحيه رسانيد، اهل ناحيه 41 دينار نزد مشترى فرستادند و دستور دادند كه آن دختر را به صاحب خودش بر گرداند. 

اصول كافى جلد 2 صفحه 466 روايت 29 


پانویس: اگر یهودی و مسیحی و زرتشتی و ایرانی به عنوان برده خرید و فروش شود از نظر اسلام اشکال ندارد ولی از بنی هاشم یا قریش باشد حقوق بشر و ... به خطر می افتد! این است عدالت اسلام ناب محمدی

هیچ نظری موجود نیست: