شیون فرشته ها برای مرگ امام حسین و علت خلق امام زمان

امام صادق عليه السلام فرمود: چون كار حسين چنان شد كه شد ( اصحاب و جوانهايش كشته شدند و خودش تنها ماند) فرشتگان به سوى خدا شيون و گريه برداشتند و گفتند: با حسين برگزيده و پسر پيغمبرت چنين رفتار كنند؟

 پس خدا شبح و سايه حضرت قائم عليه السلام را به آنها نمود و فرمود: با اين انتقام او را مى گيرم .

اصول كافى جلد 2 صفحه 366 روايت 6 


هیچ نظری موجود نیست: