ربط انفال به بینی

محمد بن مسلم گويد شنيدم : اما باقر عليه السلام مى فرمود، انفال همان نفل است و در سوره انفال بريدن بينى است 

اصول كافى جلد 2 صفحه 498 روايت 6 


هیچ نظری موجود نیست: