امام رضا: به عکس فتوای علمای سنی عمل کنید.

شيخ صدوق از علي بن اسباط روايت ميكند كه گفت به امام رضا-عليه السلام- گفتم:

« گاهي مسئله اي پيش ميآيد كه فهميدن آن لازم است، و در شهري كه من هستم كسي از شيعيان شما نيست كه از او فتوي بگيرم، 

امام فرمودند: نزد فقيه همان شهر برو و از او فتوي بخواه، هرچه جواب داد بر عكس آن عمل كن كه حق در همين است»

عيون اخبار الرضا1/275چاپ تهران


هیچ نظری موجود نیست: