علم لدنی امام علی در شکمش ازدحام کرد و او چاق شد

خبر داد به ما محمد بن ابراهيم بن اسحاق طالقاني گفت:خبر داد به ما حسن بن علي عدوي,از عباد بن صهيب بن عباد از پدرش از جدش از جعفر بن محمد كه گفت مردي از علي سوال كرد و بدو گفت درباره 3 چيز كه در تو هست از تو مي پرسم:

يكي كوتاهي قدت 
دوم از بزرگي شكمت 
سوم از ريخته شدن موهاي جلوي سرت 

علي گفت:خداوند تبارك و تعالي مرا دراز نيافريد و نيز كوتاه خلق نكرد بلكه معتدل آفريد(در نتيجه) بر كوتاه قامت ضربه مي زنم و او را از طول به دو نيم مي كنم و بر دراز قامت ضربه مي زنم و او را از عرض دو نيم مي كنم!

و اما بزرگي شكمم(علتش اينست كه)رسول خدابه من بابي از علم آموخت و آن باب هزار باب را براي من گشود و علم در شكم من ازدحام كرد و از اين رو شكمم بر آمد!

و اما ريخته شدن موي جلوي سرم بعلت بر سر نهادن كلاه خود بمدت دراز و كارزار با رقيبان است!

الخصال,اثر شيخ صدوق,باب الثلاثه,ص 189 از منشورات جماعه المدرسين 


پانویس: این که می گویند علی جلاد و ماشین آدمکشی بوده در این حدیث نمایان است. از حضرت درباره قدش پرسیدند گفته خیلی مناسب است اینطوری راحت و سریع ادم می کشم.

هیچ نظری موجود نیست: