زن در اسلام کالای جنسی است نه همسر!+ معنی توهین آمیز خطبه عقد اسلامی!

دین اسلام دین بی اخلاقی و سراسر توهین به انسانیت است.
در اسلام ازدواج سنت الرسول است زیرا رسول الله هر وقت فرصت می کرد یک زن می گرفت.

مفاهیمی چون همسر و یاور و همدم و لزوم تفاهم در ازدواج و نامزدی برای آشنای بهتر،مفاهیمی است که از طریق فرهنگ زرتشتی و مسیحی وارد فرهنگ مردم ایران شده وگرنه اسلام ناب محمدی به زن چون یک کالای جنسی نگاه میکند!

احادیث متعددی وجود دارد که نشان میدهد امام حسن و امامان دیگر به زن به چشم کالای جنسی نگاه میکردند. امام مصادق و چند امام دیگر هیچوقت ازدواج دایم نکردند و فقط کنیز می خریدند و فرزندانشان همگی کنیز زاده بودند.

حدیثی هست که امام باقر اصحابش را می فرستد از کنیز فروشی یک کنیز برای امام صادق بخرد مادر بچه هایش شود:

در اسلام ازدواج = جماع و زاییدن فرزند پسر مفهوم دیگری ندارد.
حدیث از پیامبر اسلام: حصیر کف خانه از زن نازا بهتر است + یاوه پزشکی از محمد

 
معنی خطبه عقد ازدواج در اسلام سراسر توهین به زن و مقام زن است. ملایان ایرانی برای جلوگیری از رفتن آبروی دین اسلام و رفتن آبروی بنیانگزاران دین اسلام آن را جور دیگری ترجمه می کنند.


آیا معنی توهین آمیز خطبه ی عقد اسلامی را می دانید ؟

آخوند خطبه عقد را اینگونه جاری میکند :
انکحت و زوجت نفسی فی مدت المعلوم علی صداق المعلوم
-------------------------------------------------------------------
نکاح مصدر فعل نکح در زبان عربیست. این کلمه دقیقا معادل واژه ی فاک در زبان انگلیسیت. در زبان عربی به معنی فرو کردن آلت تناسلی مرد در آلت تناسلی زن است به گونه ای که دو نفر یک تن شوند.
در حقیقت آخوند از طرف عروس به داماد می گوید :
من در برابر پول معینی که به من میدهی برای مدت معین خود را در مقابل تو به گا***ن میدهم.

متاسفانه اکثریت مردم معنی این خطبه را نمی دانند. خطبه ای که گویی معامله فروش تن زن دربرابر پول به یک مرد است.

در فرهنگ لغت عربی به عربی التوقیف علی مهمات التعاریف نکاح اینگونه معنی شده :
ایلاج ذکر فی الفرج لیصر بذالک کالشی الواحد
که معنی کلمه به کلمه آن میشود وارد کردن آلت تناسلی مرد در آلت تناسلی زن برای اینکه یک جسم واحد بشود
---------------------------------------------------------------------
حتی اگر خطبه نکاح معنی خوبی هم داشته باشد چرا باید به زبانی غیر از زبان مادری خود ازدواج کنیم ؟

۲ نظر:

اسلام و ادیان گفت...

درود
اول اینکه کسی از فحاشی و لعنت مسلمانان نمی ترسد.

دوم اینکه جواب تمام توجیهات و مغلطه های شما در مقالات متعدد سایت داده شده است.

ناشناس گفت...

فقط یه یه چیز رو میدونم اونم اینه که قطعا حضرت محمد کونی بوده وسلام