آلت جنسی محمد رسول الله چشم را کور می کرد!

محمد پیش از مرگ به علی وصیت میکند:

\"...چون بمیرم عورت مرا بپوشان که هرکه بعورت من نظر کند کور میشود پس بمنزل خود مراجعت نمود و مرض آنحضرت شدید شد و بعد از سه روز بمسجد آمد عصابه بر سر بسته و بدست راست بر دوش امیر المومنین (ع) و بدست چپ بر دوش فضل بن عباس تکیه فرمود...\"

منتهی الآمال، زندگانی چهارده معصوم علیه السلام، تالیف حاج شیخ عباس قمی، نوبت چاپ 1371، چاپخانه احمدی، برگ 125، در بخش \"در بیان وصیت نمودن آنحضرت اصحابرا\" 


پانویس: محمد رسول الله از یک سو سفارش می کند کسی عورتش را نبیند از یک سوی دیگر دستور میدهد بعد از مرگش زنانش ازدواج نکنند. آیا مشکل جنسی داشته؟

هیچ نظری موجود نیست: