یاوه: مدفوع ائمه بوی مشک و عنبر میدهد و خوردن آن خاصیت دارد.

در ادرار ائمه آلودگی نيست --ليس فی بول الائمه استخباث

انوار ولايه، آيت الله آخوند ملا زين العابدين گلپايگانی.ص ۴۴۰ 
http://zandiq.com/yaveh/0000000035.shtml

افزودنی های وبلاگ اسلام و ادیان:

در کتاب " انوار الولایه تالیف آیة الله زین العابدین گلپایگانی ص440" آمده است: 
« در ادرار و مدفوع ائمه کثافت و بوی بد وجود ندارد بلکه مانند مشکی است که بوی آن همه جا را پر می کند و هر کس از ادرار و مدفوع و خون ائمه بخورد خداوند آتش دوزخ را بر وی حرام کرده و بهشت را بر او واجب می گرداند».

جوکهای کمپین امام نقی همگی از روی احادیث شیعیان ساخته شده. جوکی بر گرفته از حدیث فوق در فیسبوک کمپین امام نقی بود بدین مضمون که چون غایط امام نقی بوی مشک و عنبر میداد قطعات غایط در خانه اش فراوان بود و اصحاب به خانه حضرت می آمدند و غایط ایشان را می بردند سرمه چشمانشان می کردند.
هیچ نظری موجود نیست: