بیماری جنسی فاطمه زهرا

فاطمه زهرا (س) حيض نميشده است! 
عن ابی الحسن قال ان بنات الانبياء لا يطمثن

اصول کافی - کتاب الحجه - باب مولد الزهراء - جلد يک صفحه ۳۸۲ 


هیچ نظری موجود نیست: