او 100 سال پیش ایران امروز را پیشبینی کرده بود!!!

پیش بینی "جلیل محمد قلی زاده" بنیانگذار روزنامه "ملانصرالدین" در شماره 25 سال 1908 درباره آینده ایران اگر ملایان به قدرت برسند.
نوشته روی عکس را بخوانید!

هیچ نظری موجود نیست: