کلاه شرعی محمد رسول الله برای تجاوز به زنان در جنگ

نقول است از عبدالله:
ما در جنگ های مقدس پیامبر شرکت میکردیم و هیچ زنی با خودمان نداشتیم. بنابراین به پیامبر گفتیم:

 "آیا ما باید خودمان را اخته کنیم؟"
 ولی پیامبر ما را از این کار منع کرد و از آن پس به ما اجازه با زنان ازدواج موقت (متعه) کنیم، حتی اگر شده با هدیه کردن یک لباس، 
سپس وی خواند:"ای کسانی که ایمان آورده اید! چیزهای خوبی را که خدا برایتان حلال کرده را بر خود حرام نکنید."

صحیح بخاری، جلد 6، کتاب 60، شماره 139 


هیچ نظری موجود نیست: