محمد رسول الله ظهور قیامت را وابسته به باسن زنان یک قبیله دانسته است.

منقول است از ابوهریره:
رسول الله گفت: ساعت(قیامت) برقرار نخواهد شد تا هنگامی که باسن های زنان قبیله داوس در هنگام گشتن به دور ذی الخلصه تکان میخورد. (ذی الخلصه بت قبیله داوس بود که در زمان جاهلیت قبل از اسلام آن را می پرستیدند.)

صحیح بخاری، جلد 9، کتاب 88، شماره 232 


هیچ نظری موجود نیست: