پیامبر زنان مرد صفت و مردان زن صفت را نفرین کرد.

منقول است از ابن عباس:
پیامبر نفرین کرد مردان زن صفت را و زنانی را که شباهت مردان را دارند. 

وی همچنین گفت: "آنها را از خانه هایتان بیرون کنید" وی فلان و فلان کس را از خانه بیرون کرد و عمر نیز فلان و فلان کس را.

صحیح بخاری، جلد 8، کتاب 82، شماره 820 


هیچ نظری موجود نیست: