علم لدنی امام صادق: کردها جن هستند با آنها ازدواج نکنید!

امام صادق به ابوربيع شامي گفت:
با كردها آميزش مكن زيراكه كردها طايفه اي از جن هستند كه خداوند عزوجل پرده از آنها برداشته است!

حديث مذكوررا كليني در كتاب كافي بدينصورت از قول امام صادق آورده است كه ايشان به ابو ربيع شامي فرمود:

با هيچيك از كردها زناشوئي نكنيد زيرا آنها از جنس جنييان هستندكه پرده از آنها برداشته شده!! 


۱ نظر:

Mstafa zard گفت...

پس یعنی الان من اجنه هستم ؟ پس چرا خودم تا حالا نمی دونستم ؟