حدیث خنده دار از امام صادق: خداوند چگونه مردم را شیعه می کند؟!

فضیل بن یسار گوید: 
به امام صادق(ع) گفتم: مردم را به این مذهب شیعه بخوانیم؟ 

فرمود: ای فضیل نه! براستی چون خدا خیر بنده ای را خواهد به فرشته ای فرمان دهد گردنش را بگیرد و او را خواه ناخواه وارد این مذهب کند.

اصول کافی، پوشینه یکم برگ 311 


هیچ نظری موجود نیست: