انواع روح پیامبر و امامان

جابر گويد: از امام باقر عليه السّلام درباره علم عالم (يعنى پيغمبر و امام ص ) پرسيدم ،

 فرمود:اى جابر! همانا در پيغمبران و اوصياء پنج روحست :
 1 روح القدس
 2 روح ايمان 
3 روح زندگى (حركت )
 4 روح شهوت ،

اى جابر، ايشان بوسيله روح القدس امور و مطالب زير عرش را تا زير خاك بدانند. سپس فرموداى جابر اين چهارروح اخير را پيش آمد و آفت ميرسد، ولى روح القدس بازى و ياوه گرى نكند. 

اصول كافى جلد 2صفحه 16 رواية 2 


پانویس: مثل اینکه روح شهوت 99 درصد روح امامان و پیامبر را تشکیل میداده!

هیچ نظری موجود نیست: