ابرها مسخر حضرت علی بودند

خداوند ابرها را برای علی مسخر ساخت و او شرق و غرب عالم را درنورديد!

ان الله سخر لعلی السحاب فکان يسير فی الارض شرقا و غربا

تفسير الميزان جلد ۱۳ - ص ۳۷۲
بحار الانوار جلد ۳۹ - ص ۱۳۸ 


هیچ نظری موجود نیست: