امام صادق برای تفهیم دین و احکامش یارانش را شلاق میزد!

امام صادق:
دلم میخواهد تازیانه بسر یارانم بزنند تا دین را بفهمند و احکامش را یاد گیرند.

اصول کافی، پوشینه یکم برگ 55 


هیچ نظری موجود نیست: