فرشته ای همیشه بالای سر قبر امام حسین است

ملکی هست که اسمش منت و هميشه بالای قبر امام حسين است ! 

----الکافی جلد ۴ ص ۵۸۳ 


پانویس: قبر بدن حسین یکجا است و قبر سر حسین جای دیگری است وبه گفته خمینی محل ضریح امام حسین قبر کس دیگری است ولی مصالح اسلام حکم می کند مردم فکر کنند قبر امام حسین است.
حالا این فرشته بالای کدام قبر امام هست؟

هیچ نظری موجود نیست: