پیش گویی خفن امام رضا درباره جانشینش

ابن بزيع از امام رضا عليه السلام سؤال كرد: آيا امامت به عموو دائى (امام سابق ) مى رسد؟

 فرمود: نه گويد: 

عرض كردم . به برادر؟

 فرمود: نه ؛ 

عرض كردم : پس به كى مى رسد؟ 

فرمود: به پسر من و در آن روز امام رضا عليه السلام پسرى نداشت .

 اصول كافى جلد 2 صفحه 39 رواية 3 


پانویس: اگر هم امام پسر دار نمیشد دوباره یک کلاه شرعی می گذاشتند مثلا می گفتند حضرت خدیجه دختر امام پسرش یا شوهرش ادامه دهنده راه امامت هستند. (مثل کلاه شرعی علی و فاطمه)

هیچ نظری موجود نیست: