خلاصه کتاب: تشیع و قدرت در ایران (2)

پیشگفتار

فعالیت انقلابیون در راه سرنگونی پهلوی بود.
توجه دولت شاه به کشورهای غربی بود ولی شوروی ها نیز برای کنترل و تعادل تلاش می کرد.
بلوک شرق و غرب از قدرت روحانیون بی خبر بودند و اسنادی که بعدا افشا شد نشان میدهد آنان نفوذ ملایان بر مردم ایران را دست کم گرفته بودند. [به نظر من ، برخلاف نظر دکتر کشاورزی نویسنده این کتاب ، روسیه و انگلیس کاملا از قدرت روحانیون و نحوه چپاول ایران با بهره گیری از ملایان آشنا بودند و این حکومت اسلامی نقشه حکومت انگلیس بوده است ولی مردم و روشنفکران و مبارزان سیاسی ایران بی خبر بودند و انگلیسی ها و ملایان از این عدم آگاهی سود بردند.]

چرا غرب و شرق نیروی ملایان را دست کم گرفته بودند؟
چون منابع آنها حکومت ایران و مبارزان چپ و ملی گرا بودند و آنان هم از قدرت نفوذ ملایان بر مردم و از همچنین اشتیاق ملایان بر قدرت گرفتن بی خبر بودند.
جرقه انقلاب را سکولارها زدند ولی رفته رفته حضور ملایان افزایش یافت تا انکه انقلاب را با زور چماقداران به نفع خود مصادره کردند.

بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب جامعه شناسان جهان شروع به تحقیق در تاریخ کردند تا قدرت تشیع و ملایان را بررسی کنند.

دکتر کشاورزی نیز اسناد متعددی را از زمان صفوی به بعد جمع آوری کرد و این کتاب را نوشت.

لازم به ذکر است صفوی ها سنی مذهب بودند ولی پیروانشان شیعه بودند!! و در آستانه حکومت بر ایران آنان برای پیوند قوی تر با پیروانشان شیعه شدند و نسب سازی کردند و خود را سید نامیدند!!
قبل از صفویان در قرون 4 و پنج هجری قمری نیز حکومت های کوچک شیعه در برخی مناطق ایران شکل یافت که روبه زوال رفتند و برای 5 قرن فقط سنی ها بر ایران یکه تازی می کردند و شیعیان مجبور به تقیه بودند. حکومتهای ترکهای غزنوی و سلجوقی دشمن شیعیان بودند.

برخی شاهان به علل ذکر شده در کتاب ، آزادی دینی میدادند یا به سمت شیعه میرفتند مغولها و ایلخانان و تیموری ها چنین بودند.
اما از زمان صفوی:
1) اکثریت ایرانیان شیعه شدند
2) صفوی ها مذهب رسمی را تشیع کردند ولی شاهان بعدی نیز ناچار به تمکین شدند
3) ملایان دربرابر پادشاهان قد علم کردند
4) تشیع از موضع تدافعی به موضع تهاجمی و ضد دگراندیشان درآمد

اسناد استفاده شده در کتاب:
نویسنده از منابع متعدد استفاده کرده و اسناد قدیمی می تواند تحت تاثیر تعصبات و تمایلات و اعتقادات مذهبی،سیاسی، قبیله ای و نژادی و... نگارش شده باشد.

1) از اسناد معتبر تر استفاده شده و روش اعتبارسنجی در کتاب توضیح داده شده است.
2) اسناد و مدارک دیگر نیز ذکر شده است
3) تاریخ های قمری و میلادی هر دو استفاده شده تا زمان وقایع به آسانی دریافت شود.

همسر ایشان یعنی خانم دکتر منیره کیان هم در نگارش کتاب یاور دکتر کشاورزی بوده اند.
تا ص 6

هیچ نظری موجود نیست: