نکته کتاب: حقیقت درباره محمد: شیوه راه رفتن عجیب و غریب محمد رسول الله

در صفحه 52 کتاب حقیقت درباره محمد نوشته شده حضرت علی گفته محمد رسول الله هنگام راه رفتن پایش را بگونه ای از زمین بلند می کرد که گویی در میان گل راه می رود و دیگری نقل کرده محمد رسول الله طوری راه می رفت که گویی در حال رد شدن از مانعی می باشد.

فهرست نکات این کتاب

۱ نظر:

ناشناس گفت...

دین یعنی دروغ و فریب مردمی که فکر نمی کنند