یاوه:فرشته 18 چرخ

ملکی بنام خرقائيل هست که ۱۸ هزار بال دارد و بين هر بالش پنجاه سال زمان برای ديدن لازم است!
 ان لله ملکا يقال خرقائيل له ثمانيه عشر الف جناح مابين جناح الی جناح خمس مائه عام
- کتاب البرهان جلد ۲ ص ۳۲۷

ملکی هست که اسمش منت و هميشه بالای قبر امام حسين است ! 

----الکافی جلد ۴ ص ۵۸۳ 


هیچ نظری موجود نیست: