سخنان محمد با اجساد و تقلب مسلمانان در تقسیم غنائم

نقول است از ابن شهاب:

صحبت در مورد جنگهای پیامبر(که جنگیده بود) بود و به هنگام صحبت از جنگ بدر پیامبر گفت: "وقتی که دسته ی مشرکان به داخل خندق افتاده شدند، پیامبر خدا به آنها گفت: " آنچه را که خدایتان وعده داده بود را راست یافتید؟

" عبدالله گفت: "برخی از اصحاب پیامبر گفتند: "ای رسول خدا! تو مردمان مرده را خطاب قرار داده ای"

 پیامبر خدا جواب داد "آنها بهتر از آنچه شما میشنوید سخنان مرا میشنوند" 

تعداد مردان مسلمانی که از قبیله قریش در جنگ بدر جنگیدند و غنیمتشان را گرفتند به 81 نفر میرسید، ولی هنگام تقسیم غنائم تعدادشان شد 101 مرد.اما خدا بهتر میداند (که جریان چه بود)

صحیح بخاری، جلد 5، کتاب 59، شماره 360 


هیچ نظری موجود نیست: