خلاصه کتاب: تشیع و قدرت در ایران (8): سلطان حیدر و قزلباشان و سید شدن صفوی ها

2-سلطان حیدر (1478-1455م)
سلطان حیدر سپاهیان ترکمن را قزلباش کرد، یعنی به هدف اتحاد در شکل کلاهی از سقرلات سرخ دارای 12 ترک سمبولی از 12 امام شیعه بر سر آنان گذاشت. قزلباشان ریش خود را از ته زده و سبیل دراز می گذاشتند و سرشان را تراشیده کاکلی باقی می گذاشتند. رئیس هر قبیله ترکمن "خلیفه" نام داشت و رئیس کل خلیفه ها را حیدر تعیین می کرد و نامش "خلیفة الخلفا" بود. قزلباشان هنگام حمله شعار میدادند: " ای پیر و مرشد، جانم به فدایت ".

سلطان حیدر کارایی نظامی قزلباشان را افزایش داد. او در جنگی خلاف رای سلطان یعقوب آق قیونلو عمل کرد و سلطان با او جنگید و او در جنگ کشته شد و فرزندانش زندانی شدند. ولی یعقوب می میرد و بین وراث جنگ شد و فرزندان حیدر نجات یافتند و علی فرزند حیدر با مریدانش به کسب قدرت پرداخت ولی آق قیون لو ها با او جنگیدند و او کشته شد و فرزندش اسماعیل (در آینده شاه شد ) برای 6 سال به حاکم لاهیجان پناهنده شد.
ص 42
نکات مهم :
1) از زمان جنید صفوی ها پیشوند نامشان را از شیخ به سلطان تغییر دادند.و سرانجام اسماعیل پیشوند شاه را گرفت.(دنیا دوست شدن صوفی ها)
2) از زمان جنید آنها از مذهب سنی شافعی بریدند و ادعا کردند سید هستند و شیعه 12 امامی شدند. شیعه شدند یکی برای اینکه تضاد بین شیعه و رقبای سنی موتور محرک جنگ و مبارزه با رقبا بود و علت مهمتر اینکه مریدهایشان شیعه بودند پس باید خودشان هم شیعه میشدند تا روابط مرید و مراد مستحکم تر شود. بعد از شیعه شدن صفوی ها ، مریدانشان آنان را تا حد خدا بالابردند و صفوی اللهی شدند!

جنید و حیدر و اسماعیل سه رهبری بودند که صفات مثبت صوفیان را کنار گذاشتند و به دروغ و خودستایی و حرص کسب قدرت مادی روی آوردند


..
...

هیچ نظری موجود نیست: