مدعیان امروز (لومپن های همفکر و همکار کودتاگران دیروز)

این طرح مجلس جمهوری اسلامی برای شکایت از آمریکا در دادگاه بین الملی، به خاطر کودتای 28 مرداد نشان از وقاحت حکومت اسلامی دارد:
1) در اسنادی که تا کنون سیا و انتلیجنت سرویس انگلستان منتشر کرده اند اشاره شده که آیت الله کاشانی و ملایان از حامیان کودتا بودند.
2) حکومت مصدق حکومت ملی و لیبرال دموکرات سکولار بود.
3) خمینی و ملایان همیشه مخالفت و دشمنی خود را با لیبرالیسم و سکولاریسم و دموکراسی و ملی گرایی نشان داده اند.
4) وقتی خیابان پهلوی به مصدق تغییر نام داد صدای خمینی و ملایان در آمد و علیه مصدق و جبهه ملی سخنرانی کردند و خیابان به ولیعصر تغییر نام داده شد.
حالا حکومت اسلامی چطور خود را وارث حکومت مصدق میداند که می خواهد شکایت کند؟ مگر نه این است که خود دست نشانده انگلیس هستند تا ایران را چپاول کنند؟


هیچ نظری موجود نیست: